Santa’s Ice Cream on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikissa liiketoimintaprosesseissaan. Ymmärrämme, että vastuullinen työskentely on olennainen osa menestyvää ja kestävää yritystä. Siksi pyrimme toteuttamaan korkeita eettisiä standardeja ja ottamaan huomioon ympäristön, työntekijöidemme hyvinvoinnin sekä yhteisöjemme tarpeet.

Ympäristöystävällisyys

Panostamme ympäristöystävällisiin käytäntöihin ja pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset. Kiinnitämme erityistä huomiota energiatehokkuuteen, jäätelötuotannon vesikäyttöön ja jätteiden hallintaan. Käytämme uusiutuvia energialähteitä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään prosessejamme vähentääksemme hiilijalanjälkeämme.

Työntekijöiden hyvinvointi

Arvostamme työntekijöidemme hyvinvointia ja luomme kannustavan ja turvallisen työympäristön. Tarjoamme koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia henkilöstöllemme sekä kannustamme avoimeen viestintään ja tiimityöhön. Noudatamme työehtoja ja -säännöksiä varmistaaksemme oikeudenmukaisen kohtelun ja tasapuoliset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme.

Eettiset toimintaperiaatteet

Toimimme rehellisesti, eettisesti ja läpinäkyvästi kaikissa liiketoimintapäätöksissämme. Noudatamme paikallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä säännöksiä. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, lapsityövoiman käyttöä tai epäoikeudenmukaisia työolosuhteita. Kannustamme myös kumppaneitamme ja toimittajiamme sitoutumaan vastuullisiin käytäntöihin.

Yhteisöjen tukeminen

Halumme tukea yhteisöjä, joissa toimimme. Toteutamme paikallisia yhteistyöhankkeita ja tuemme hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka edistävät yhteisöjen hyvinvointia. Pyrimme myös hankkimaan raaka-aineita paikallisilta toimittajilta tukien samalla paikallista taloutta ja kestävää kehitystä.

Seuraa meitä

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!